Winkelwagen - 0 item
Totaal : 0,00 €
Je winkelwagentje is leeg
Recent toegevoegde items
Nu afrekenen
Magical Naturals

Gratis verzenden

Andrew had tijdens zijn studie kruidengeneeskunde een Libanese leraar 'Joe'. Joe was een gulle leraar die vaak na de les zijn verhalen deelde over zijn vroegere leven voor de burgeroorlog in Libanon.

Hij sprak dan van sinaasappelgaarden, de heuvels met Dennenbossen, Lavendel en Salie, de valleien met wilde orchideeën, cyclamen, anemonen, de terassen met olijven-, amandel-, vijgen- en carob bomen.
Hij vertelde over de traditionele voorjaars bereidingen van aromatische waters door de plaatselijke bevolking van Neroli bloemen, Griekse Sali en de Damaskus Roos welke als bijzonder waardevol worden beschouwd in de plaatselijke volksgeneeskunde.

Na vele jaren als succesvolle en populaire leraar begon Joe zijn eigen bedrijf in het produceren van aromatische waters voor therapeutisch- en huidsverzorgend gebruik. We zijn er trots op om deze bijzondere aromatische waters in onze lijn op te nemen.

Joe produceert zijn aromatische waters zoals ze al honderden jaren in Libanon en in Mediterane landen worden gemaakt – door distillatie van aromatische kruiden in bronwater. Dit is heel verschillend van de methode waarop hydrolaten worden geproduceerd, als bijproducten van de ruwere, meer snelle en op grotere schaal stoomgedistilleerde (geen water) etherische oliën.

De rijke distillaten van Joe's aromatische waters vangen de essentie van de plant. De etherische olie is fijn opgelost door het water in een lage concentratie, waardoor elk water zijn eigen individuele geur en werking heeft. Ook andere water-oplosbare inhoudsstoffen zijn opgenomen in het water en dit maakt deze aromatische waters een heel veilige en effectieve manier van het opnemen van de vluchtige oliën en de vitale essenties van de plant.

Aromatische waters zoals de Damaskus Roos, Kamille, Lavendel, Toverhazelaar, Roos-Geranium en Rozemarijn zijn fantastisch in het gebruik als pure lotions of toegevoegd aan huidscreme's, als inhalaties, in spray's of kompressen. Ze kunnen ook worden toegevoegd aan klei voor gezichtsmaskers.

Er zijn geen conserveermiddelen toegevoegd aan deze aromatische waters omdat we geloven dat deze de therapeutische waarde zou verstoren. De meeste waters hebben een houdbaarheid van minimaal 18 maanden, sommige zoals Roos-Geranium, Neroli bloemen, Rozemarijn en Laurier blijven jaren goed en worden er, zoals een goede wijn door de jaren heen alleen maar beter op wanneer op de juiste manier bewaard. Andere waters zoals Kamille en Citroenmelisse hebben een houdbaarheid van minimaal 6-8 maanden maar ook hier langer als ze op de juiste manier worden bewaard.

Alle aromatische waters worden het best bewaard in een glazen fles op een koele en donkere plaats.

Klik hier voor deze zeer speciale kruidenpreparaten

One of the founders of Magical Naturals had a Lebanese herbal medicine teacher, Joe. Joe was a generous teacher, often relating his stories with us after teaching was finished for the day of his earlier life before the civil war in the Lebanon.

He spoke of the orange groves, the pinewood hills of lavender and sage and the valleys of wild orchids, cyclamens, anemones, the terraces of olive, almond, fig and carob trees.

He told us of the traditional Spring preparation of aromatic waters by village communities, particularly bitter orange flowers, Greek sage and Damask rose, which are all highly valued components of the folk medicine of the region.

After many years as a successful and popular teacher Joe set up his own company producing aromatic waters for therapeutic and skincare use, which we are very proud to include in our range. Joe produces his aromatic waters in the way they have been made for many hundreds of years in the Lebanon and in Mediterranean countries - by distillation of aromatic herbs in spring water.

This is very different from the way most hydrosols are produced, as by-products of the harsher, more rapid large-scale steam (not water) distillation of essential oils.

The rich distillates of Joe's aromatic waters capture the essence of the plant. The essential oil is finely dispersed through the water in a low concentration, giving each aromatic water its individual smell. Other water-soluble constituents of the plant are also in solution, and these tend to modify and balance the action of the pure oil, making aromatic waters a very safe and effective way to take in the volatile principles and vital essence of a plant.

Some aromatic waters, such as Damask rose, chamomile, lavender, witch hazel, rose geranium and rosemary are wonderful used as a lotions or added to skincare creams, as inhalations, sprays, compresses. They can even be added to clays for facial masks.

No preservatives are added to these aromatic waters, as we believe these would interfere with their therapeutic properties. Most waters have a shelf life of about 18 months. Some, like rose, rose geranium, bitter orange flowers, rosemary and bay will remain good for years and, indeed, even improve with time when stored properly.

Other waters, like chamomile and lemon balm have a minimum shelf life of 6 to 8 months but often longer if stored correctly.

All aromatic waters must be stored in glass containers in a dark, cool place

Click here for our range of these very special herbal preparations

Het is leuk en gemakkelijk om je eigen fantastische en natuurlijke potpourri te maken met onze gedroogde kruiden bloemen en zaden, Iriswortelwortel fixatief en etherische oliën of natuurlijke parfums. Al onze ingrediënten zijn vrij van synthetische kleurstoffen en zijn 100 % plantaardig. Er is zoveel creatiefs te bedenken vanwege alle mogelijke combinaties. Hieronder een basisrecept gevolgd door een lijst van gedroogde planten en etherische oliën die een geweldige potpourri maken .

Je kunt je potpourri mengsel in ademende zakjes doen, zoals katoen of mousseline zakjes, om in je garderobe, lingerielade of linnenkast te leggen. Voor pure luxe kun je zelfs gebruik maken van zijde, satijn of kant.

Houdt potpourri buiten het bereik van jonge kinderen en huisdieren want door de geur en de kleur zouden ze dit kunnen willen proeven!

Als je niet vertrouwd bent met het gebruik van essentiële oliën, raden wij aan eerst onze Etherische oliën - Belangrijke veiligheidsinformatie punten door te nemen.

Basis Recept :

3 kopjes gedroogde rode Rozenblaadjes of gedroogde Jasmijn bloemen

2 kopjes gedroogde Roze Rozenknopjes

2 kopjes gedroogde Lavendel

2 eetlepels Iriswortelpoeder (of 'orris root' - fixatief)

15 druppels etherische olie, absolue of natuurlijke geur naar keuze, bijvoorbeeld Roos absolue of Roos natuurlijk parfum.

Meng voorzichtig alle ingrediënten door elkaar in een grote kom. Gebruik een houten lepel of iets dergelijks om te voorkomen dat je etherische olie op je handen krijgt. Pas op dat je de delicate bloemen, blaadjes en knoppen niet breekt. Doe het mengsel in een stevige papieren zak en sluit de zak af. Draai de zak een paar keer om zodat het fixeermiddel gelijkmatig wordt verdeeld. Zet de zak op een donkere plaats en laat het mengsel 4 tot 6 weken 'rijpen'. Zo nu en dan zacht schudden tijdens deze periode.

Na deze periode doe je de potpourri in aantrekkelijke potjes en kun je deze plaatsen op warme plaatsen in je huis. Wanneer de geur uiteindelijk begint te vervagen voeg je gewoon wat meer druppels etherische olie toe.

Andere suggesties voor het maken van je eigen 100% natuurlijke PotPourri

Gedroogde rode Rozenknopjes

Gedroogde ivoorkleurige Rozenknopjes

Gedroogde blauwe Korenbloem bloemblaadjes

Gedroogde Heidebloemetjes

Gedroogde Saffloer bloemblaadjes

Gedroogde Khatmi bloemen

Gedroogd Venkelzaad

Gedroogd Eucalyptusblad

Gedroogde Kaneelstokjes

Gedroogde Sinaasappelschil

Gedroogde Citroenschil

Gedroogd Steranijs

Gedroogde Citroenmelisse

Gedroogde Kamille Bloemen

Gedroogde Rozemarijn

Gedroogde Pepermunt

Gedroogde Vlierbloesem

Gedroogde Kruidnagels

Gedroogde Denneappels

Browse eens door de secties op onze website met gedroogde kruiden, etherische oliën, etherische olie synergie en Ecocert Natuurlijke Parfums in onze webshop.

 

It's easy and fun to make your own fantastic, natural pot pourri using our dried herbs flowers and seeds, orris root fixative and essential oils or natural perfumes. All our ingredients are free from synthetic dyes and are 100% plant products. There is so much creative scope because of all the possible combinations. Below is a basic recipe, followed by a list of dried plants and essential oils that make great pot pourri.

You can also place your pot pourri mixture in porous bags, such as cotton or muslin bags, to go in your wardrobe, lingerie drawer or linen cupboard. For sheer luxury you can even use silk, satin or lace for your bags.

Do keep pot pourri out of reach of young children and pets as the scent and colour can make them want to taste it!

If you are not familiar with using essential oils we recommend that you first read our Essential Oils - Important Safety Points.

Basic Recipe:

3 cups dried Red Rose Petals or dried Jasmine flowers

2 cups dried Pink Rose Buds

2 cups dried Lavender

2 tablespoons powdered Orris root (the 'fixative')

15 drops essential oil, absolute or natural fragrance of your choice, e.g. Rose absolute or Rose natural perfume

Gently and carefully mix all the ingredients together in a large glass or metal bowl. Use a wooden spoon or similar to prevent you getting the essential oil on your hands. Take care not to break the delicate structure of the flowers, petals or buds. Place the mixture in a strong paper bag and seal the bag with clips or pegs. Turn the bag a few times to distribute the fixative evenly. Now put the bag in a dark place and allow the mixture to 'season' for 4 to 6 weeks. Give the bag a gentle shake now and again during this period.

After this period transfer your pot pourri to attractive containers and place in warm areas around your home. When the scent eventually begins to fade simply add a few more drops of essential oil.

.

Other Suggested Products for Creating your own 100% natural Pot Pourri

Dried Red Rose Buds

Dried Ivory Rose Buds

Dried Blue Cornflower Petals

Dried Heather Flowers

Dried Safflower Petals

Dried Khatmi Flowers

Dried Fennel Seeds

Dried Eucalyptus Leaves

Dried Cinnamon Sticks

Dried Orange Peel

Dried Lemon Peel

Dried Star Anise Seed Pods

Dried Lemon Balm Herb

Dried Chamomile Flowers

Dried Rosemary

Dried Peppermint

Dried Elderflower

Dried Cloves

Dried Pine Cones

Browse the Dried Herbs, Essential Oils, Essential Oil Synergies and Ecocert-approved Natural Perfumes sections of our webshop for your choice of added fragrance

 

Huidproblemen - een kruidengeneeskunde-benadering

Carolina IJben & Andrew Cox, MNIMH

We worden vaak gevraagd om advies bij huidproblemen. De meest voorkomende huidproblemen die we zien, zijn degene gelabeld rosacea, eczeem en psoriasis (welke vele vormen kan aannemen en kan evolueren van de ene vorm naar de andere over een periode van jaren). Wratten en acne komen ook zeer vaak voor, vooral bij jonge volwassenen, evenals schimmelinfecties. En hoewel geen huidproblemen als zodanig, worden we ook vaak gevraagd om hulp bij spataderen en gordelroos.

In de meeste gevallen van huidproblemen is de oorsprong mysterieus. Zelfs de meest gerenommeerde dermatologie specialisten zullen toegeven onzeker te zijn, ondanks de vele labels en de theorieën die zij hebben voor huidaandoeningen. Zelden zijn huidproblemen alleen problemen van de huid (zoals een eenvoudig 'contact dermatitis' welke wordt veroorzaakt door aanraking met irriterende synthetische of natuurlijke stoffen welke verdwijnt wanneer dat contact ophoudt).

Meestal zijn huidproblemen symptomen van een diepere onevenwichtigheid. De keten van oorzaak en gevolg is meestal zeer complex, verweven tussen verschillende interne processen, zoals die van eliminatie, absorptie, afweer, coördinatie, zuurgraad, psychologie en emoties, en externe factoren, zoals de mix van huidmicroflora. De huid is een grote spiegel van de staat van onze interne wereld.

Dit betekent dat de beste aanpak er een is die de nodige interne en externe behandelingen combineert plus eventueel een aantal wijzigingen van dieët en leef- en denkwijzen.
Als je probeert de meeste huidproblemen alleen met een crème, lotion of zalf te behandelen zul je mischien slagen in het verbergen van de symptomen, zoals roodheid of jeuk, maar, vroeg of laat, zullen de symptomen weer opduiken, misschien op een andere manier. Dit geldt met name bij op aardolie of minerale olie gebaseerde produkten en hydrocortison crèmes. Zelfs voedende plantaardige produkten moeten zorgvuldig worden geselecteerd voor het specifieke probleem en huidtype.

Fythotherapeuten zien en begrijpen dat de huid een opmerkelijk, levend, ademend, intelligent orgaan is. Het is niet alleen de 'hoes' die alles op zijn plaats houdt! Wanneer inwendige funkties om wat voor reden ook, onder druk staan, dan probeert de huid deze funkties over te nemen om de druk te verlichten. Dus, bijvoorbeeld, als de lever, darmen en nieren moeite hebben om giftige stoffen uit het lichaam te elimineren, dan zal het lichaam proberen deze stoffen door de huid kwijt te raken.
Als we door veel emotionele/psychologische stress gaan, inclusief langdurige frustratie, woede, verdriet of gebrek aan vreugde, zal de huid vaak een weerspiegeling van deze staat onder onze aandacht brengen. Indien de spijsvertering niet optimaal werkt, bijvoorbeeld in geval van 'leaky gut ', Crohn, etc, kan de huid trachten de absorptie functie te verhogen, waardoor het meer open staat voor minder gewenste substanties.

Als fythotherapeut kijken we naar de mens als een totaliteit van interactie en als constitutioneel type, in plaats van als een verzameling van semi-onafhankelijke 'mechanische' systemen. Dus in plaats van te proberen om de oorzaak van een huidprobleem in het spijsverteringsstelsel, het hormonale systeem, het immuunsysteem of het zenuwstelsel, enz. te vinden, zullen we kijken naar de stand van de basisfuncties van de afweer, eliminatie, assimilatie en deze wijzigen - versterken, kalmeren, ondersteunen, voeden – door het interne gebruik van kruiden.
Kruiden zijn uitstekend geschikt voor het tot stand brengen van dergelijke wijzigingen, in harmonie met ons lichaam.

Uitwendig, zullen we gebruik maken van geschikte plantaardige preparaten die de huid voeden en ondersteunen, zodat de schade die is veroorzaakt door de symptomen kan genezen.

Consult kosten & locatie

Op dit moment consulten alleen in Engelstalig

Eerste consult (in Hoorn of Midwoud) (1,5 uur): € 65,00
Opvolgend consult (alleen in Midwoud) (0.5 uur): € 35,00
Recept (voor ongeveer een maand): +/- € 30,00

Betalingen contant aan het einde van iedere consulten.
Afspraken graag minimaal 24 uur van tevoren afzeggen anders zijn wij genoodzaakt de kosten door te berekenen.

De fytotherapeut:

Andrew Cox is een Britse fytotherapeut, een lid van de National Institute of Medical Herbalists (UK)
en een plant spirit medicine therapeut met vele jaren klinische ervaring. Zijn uitgebreide training omvatte o.a. fysiologie, pathologie, orthodoxe en holistische/energetische systemen van diagnose zowel als pharmacognosie
en de traditionele bereiding van- en relaties met medicinale planten.

Voor meer informatie of afspraak:
Tel: 0229 795222 of email

 

 

Become a magical natural !

MAKE YOUR OWN 

Level 1 Masterclass

Zat. 6 juni 2020
10.00-17.00
 Zwaag (NH)

Direct registreren

be a magical natural workshops fun

WORKSHOP